Công ty Phương Huyền

Giới thiệu

 

Công ty TNHH SX &KD giống cây trồng Phương Huyền được sáng lập từ năm 2005 bởi bà Nguyễn Thị Tâm với đam mê phát triển những lợi thế nông nghiệp vùng núi Hoà Bình. Xuất thân từ một kỹ sư nông nghiệp gắn bó với các dự án hỗ trợ nông dân, bà Tâm luôn định hướng công ty phát triển đồng hành với việc tạo sinh kế, cải thiện đời sống cho các hộ nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa của tỉnh. Các mảng hoạt động chính của Phương Huyền là sản xuất và cung cấp giống cây trồng; cung cấp giống gia cầm chăn nuôi và lợn giống; sản xuất và chế biến chè.

 

Mảng hoạt động tạo tác động tích cực nhất tới người nông dân là mảng sản xuất và chế biến chè. Công ty tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư cây giống cho các hộ nông dân, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, thu mua và chế biến. Công ty cũng chủ động phát trển vùng chè nguyên liệu của mình với bà con dân tộc Mông tại Pà Cò, với bà con tại Đà Bắc và Tân Lạc.  Nỗ lực lao động của doanh nghiệp đã tạo ra 07 dòng sản phẩm chè Shan Tuyết và chè Giảo Cổ Lam, với một số sản phẩm đã được bảo hộ như "Chè xanh Shan Tuyết Pà Cò", " Chè xanh Shan Tuyết Đà Bắc", " Chè Giảo Cổ Lam Phương Huyền", "Chè Giảo Cổ Lam Đà Bắc", các sản phẩm đang tiếp cận thị trường địa phương và cả nước.

 

 

Công ty luôn gắn kết với người nông dân.

 

Tác động xã hội của Doanh nghiệp

 

Hoạt động của Công ty TNHH SX&KD Phương Huyền luôn đồng hành với việc tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân có thu nhập thấp thuộc các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Hoà Bình.

 

 

Tham gia phát triển nông nghiệp bền vững

 

Sản phẩm giống cây trồng, giống lợn rừng, lợn mán của công ty được cung cấp cho các hộ, các trang trại, các chương trình dự án như Chương trình Quốc gia Xóa đói giảm nghèo bền vững 135, Chương trình Nông thôn mới… góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa của tỉnh Hòa Bình.