Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh giống cây trồng Phương Huyền.
Địa chỉ Tổ 18, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình, tình Hòa Bình
Tel/Fax: 0913 261 964 | 0912 690 329
Ý kiến khách hàng